ISO20000

Servicemanagement is een proces dat continue verbetering vereist. Door onder andere veranderingen in klantwensen en verwachtingen, is het zaak dat deze wijzigingen goed gemanaged worden. De ISO20000 helpt u om uw dienstverlening naar een steeds hoger niveau te krijgen. 

De ISO20000 is een internationale norm voor IT-Servicemanagement. De norm bestaat feitelijk uit twee delen. Het eerste deel beschrijft aan welke eisen het IT-Managementsysteem moet voldoen en volgt de High Level Structure. Het tweede deel beschrijft de best practices, oftwel ITIL (IT Infrastructure Library). In het tweede deel worden gedetailleerde beschrijvingen gegeven van onder andere Incident Management, Change Management, Service Request Management en Service Assurance.

Dankzij de High Level Structure is de ISO20000 uitstekend te combineren met andere normen zoals ISO27001, NEN7510, ISO9001 en ISO22301, en is het mogelijk deze als een geïntegreerd managementsysteem samen te voegen. 

.