ISO9001

De ISO9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. De norm is organisatieonafhankelijk en kan door alle type organisaties worden gehanteerd. Vidar Security helpt u de norm interpreteren en implementeren zodat de norm u echt vooruithelpt. 

De ISO9001 hanteert risicogericht denken; kansen en risico’s die relevant zijn voor de kwaliteit van uw organisatie worden geïdentificeerd.  Door de kansen en risico’s op een gestructureerde wijze in kaart te brengen kunt u effectiever en efficiënter sturen. De focus ligt hierbij op continue verbetering en klanttevredenheid.  De norm heeft een focus op de werking van het managementsysteem. Het gaat erom dat uw kwaliteitssysteem functioneert, niet om hoe mooi het is beschreven.  

Dankzij de High Level Structure is de ISO9001 uitstekend te combineren met andere normen zoals ISO27001, NEN7510, ISO20000 en ISO22301, en is het mogelijk deze als een geïntegreerd managementsysteem samen te voegen. Vidar Security implementeert de ISO9001 bij voorkeur in combinatie met de overige ISO-normen voor het beste resultaat.