ISO22301

Uw organisatie voorbereiden op het ondenkbare. Calamiteiten en zeer ernstige verstoringen van uw processen kunnen het vertrouwen in uw organisatie onherstelbaar beschadigen. De ISO22301 helpt u inzicht te krijgen in de mogelijke calamiteiten, deze op een passende manier in te schatten en daarna kosteneffectieve maatregelen te treffen.

ISO22301 is de internationale norm voor het inrichten van een Business Continuity Management Systeem (BCMS). Met een goed functionerend BCMS is uw organisatie in staat om daadkrachtig en efficiënt te reageren op grote incidenten. Het doel hierbij is zorgdragen dat calamiteiten zo gemanaged worden dat uw organisatie snel weer terug kan keren naar de normale gang van zaken. 

Vidar Security helpt u op een praktische en gestructureerde wijze met het:

  • Het uitvoeren van Business Impact Assessments (BIA)
  • Het opstellen van het Business Continuity Plan (BCP)
  • Het opstellen van de Disaster Recovery plannen (DR)
  • Het testen en verbeteren van uw BCMS. 
  •  

Dankzij de High Level Structure is de ISO22301 uitstekend te combineren met andere normen zoals ISO9001, NEN7510, ISO20000 en ISO27001, en is het mogelijk deze als een geïntegreerd managementsysteem samen te voegen.