ISO27001

Informatie vervult een steeds belangrijkere rol in organisaties. Veel organisaties zijn in hoge mate afhankelijk van hun informatie. Dit betekent dat de waarde van de informatie continu toeneemt. Net als alle andere bedrijfsmiddelen moet informatie op een adequate wijze beschermd worden. 

De ISO27001 is interessant voor alle organisaties die waarde hechten aan de beveiliging van bedrijfsinformatie, persoonsgegevens en alle andere soorten informatie. Een goede implementatie van de norm biedt ruim voldoende zekerheid dat uw informatie en die van uw klanten in goede handen is. Met het certificaat laat u zien dat u het noodzakelijke heeft gedaan om een betrouwbare partner te zijn. 

De internationale norm ISO27001 helpt daar direct bij en levert direct merkbare verbeteringen op in uw organisatie. De basis van de ISO27001 is de Deming Cycle, oftewel Plan-Do-Check-Act. Voor ISO27001 gelden hier specifieke eisen die Vidar Security als geen ander kent. Uniek aan de ISO27001 is de Annex A, een bijlage met 93 beheersmaatregelen die uw organisatie moet implementeren. Deze (abstracte) normen uit de Annex A dekken uw volledige organisatie. Van beleid, tot toegangsbeveiliging (fysiek en tot systemen), cryptografie, beheer van de ICT-omgeving, bedrijfscontinuïteit en nog veel meer. Wij helpen u deze zo te interpreteren en implementeren dat u de meeste effectieve en efficiënte versie van uw ISMS kunt verwachten.

Dankzij de High Level Structure is de ISO27001 uitstekend te combineren met andere normen zoals ISO9001, NEN7510, ISO20000 en ISO22301, en is het mogelijk deze als een geïntegreerd managementsysteem samen te voegen.