ISO Implementatie

Het hebben van een gecertificeerd managementsysteem biedt veel voordelen. De belangrijkste hiervan is het scherp aansturen en continu verbeteren van bedrijfsprocessen. Met een ISO-certificaat laat u aan uw klanten zien dat u niet alleen de juiste resultaten haalt, maar ook de processen en procedures goed bestuurt en continu verbetert.

Alle ISO-standaarden zijn gebaseerd op de zogenoemde High Level Structure (HLS), elementen die voor alle soorten organisaties gelden en daarnaast een eigen focusgebied hebben. De HLS maakt het mogelijk om meerdere focusgebieden te integreren in één managementsysteem. Voorbeelden van focusgebieden zijn:

  • Kwaliteit (ISO9001)
  • Informatiebeveiliging (ISO27001)
  • Privacy (ISO27701)
  • Business Continuity Management (ISO22301)

 

De ondersteuning die Vidar Security biedt, begint met het leren begrijpen van uw organisatie (understanding the business). Vidar Security helpt u met het juist interpreteren van de norm en passend maken voor uw specifieke situatie. Met deze maatwerkaanpak en focus op de inhoud, merkt u binnen korte tijd goede resultaten en wordt draagvlak gecreëerd.

Management-systemen

ISO9001

ISO27001

ISO27017

ISO27701

NEN7510

ISO20000

ISO22301

BIO