ISO Implementatie

Het hebben van een gecertificeerd managementsysteem biedt veel voordelen. De belangrijkste hiervan is het scherp aansturen en continu verbeteren van bedrijfsprocessen. Met een ISO-certificaat laat u aan uw klanten zien dat u niet alleen de juiste resultaten haalt, maar ook de processen en procedures goed bestuurt en continu verbetert.

Alle ISO-standaarden zijn gebaseerd op de zogenoemde High Level Structure (HLS), elementen die voor alle soorten organisaties gelden en daarnaast een eigen focusgebied hebben. De HLS maakt het mogelijk om meerdere focusgebieden te integreren in één managementsysteem.

De No-nonsense aanpak

De aanpak van Vidar Security wordt gekenmerkt door een flexibele, praktische en doelgerichte aanpak. Want: een managementsysteem moet passend zijn, zowel qua omvang (kosten) als werkwijze en cultuur van uw organisatie. Vidar Security kan als geen ander die fijne scheidslijn vinden.

De ondersteuning die Vidar Security biedt, begint altijd met het leren begrijpen van uw organisatie (understanding the business). Vidar Security helpt u met het juist interpreteren van de norm en passend maken voor uw specifieke situatie. Met deze maatwerkaanpak en focus op de inhoud, merkt u binnen korte tijd goede resultaten en wordt draagvlak gecreëerd.

No-nonsense-management-system

Heeft u nog geen systeem voor het bewaren, structureren en communiceren van uw managementsysteem of bent u niet tevreden over de huidige inrichting, dan hebben we een oplossing: het no-nonsense-management-system.

Vidar Security heeft deze tool gebouwd als antwoord op vele vragen en de behoefte van klanten om hun managementsysteem makkelijk en werkbaar te houden. Het andere grote voordeel is dat hiermee de externe audit vereenvoudigd wordt – de externe auditor kan direct en in een oogopslag zien dat uw organisatie aan alle eisen voldoet.

De tool biedt de volgende voordelen:

  • Een geautomatiseerd systeem dat voldoet aan de eisen van de ISO.
  • Een plek waar al uw medewerkers kennis kunnen nemen van beleid, processen, procedures en werkafspraken.
  • Archief voor alle noodzakelijke stukken om aan te tonen dat uw managementsysteem werkt zoals het hoort en dat de doelstellingen worden behaald.
  • Makkelijk koppelen aan een ticketingsysteem (bijvoorbeeld Jira) om uit te zetten taken te managen.

Management-systemen

ISO9001

ISO27001

ISO27017

ISO27701

NEN7510

ISO20000

ISO22301

BIO